Shpallje e pavlefshme

"B-S-M Trade" SH.P.K. nga Prishtina shpall të pavlefshme certifikaten e TVSH-së me numër 330355702 me numër të biznesit 810024000 lëshuar  nga ATK.

Data e publikimit: 15.01.2022
Shpërndaje
Të tjera