Shpallje e pavlefshme

Vezir Rama B.I. -  D.P.H. "Saranda" nga Gjakova 
shpall të pavlefshëm certifikatën e TVSH 330026890 lëshuar nga A.T.K.

Data e publikimit: 12.01.2022
Shpërndaje
Të tjera