Shpallje të pavlefshme

Mërgim Gashi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Tregtisë” në Prishtinë.

Data e publikimit: 27.09.2021
Shpërndaje
Të tjera