NJOFTIM

NJOFTIM

Njoftohen të  gjithë të interesuarit se me datë 01.10.2021 (e Premtë), duke filluar nga ora 11:00, në Fakultetin Ekonomik (salla e profesorëve), kandidati Msc. Mic UKAJ i nënshtrohet mbrojtjes publike të Punimit të Doktoratës me temën: " Kthimi nga investimi në arsim në vendet në zhvilim, rasti i Kosovës ", me mentor Prof. Dr. Rahmije Mustafa - Topxhiu, para komisionit profesional, në përbërje prej:

Prof. Dr. Avdullah Hoti - kryetar i komisionit,

Prof. Dr. Florentina Xhelili - anëtare e komisionit,

Porf. Dr. Fatmir Memaj - anëtarë i jashtëm i komisionit (Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës)

Data e publikimit: 22.09.2021
Shpërndaje
Të tjera