NJOFTIM

Njoftim për angazhimin e 17 punëtorëve shëndetësor (4 Mjekë, 1 Stomatolog , 1 Laborant dentarë asist. i stomatologut, 9 Inermierë dhe 2 shoferë) në Drenas në kuadër të projektit 3 vjeçar.
Të gjithë të interesuarit, të dergojnë CV-të e tyre në adresë dhe kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në fazat tjera të rekrutimit.
 
Detyrat dhe përgjegjësitë:
Pranon  triazhon dhe informon pacientin,  hap  kartelën shëndetësore dhe merr anamnezën orientuese,  aplikon terapinë parenteriale, i.m.i.v. sub kutan,  aplikon infuzionet , bën inhalimin , përpunimin e plagës, përcjellë kalendarin e imunizimit, aplikon në dhënien e oksigjenit,  bënë audiogramet e nevojshme  etj.
Kryen edhe punë te tjera sipas sistematizimit të vendit të punës sipas kerkeses .
Për punën e vet i përgjigjet kordinatorit të shërbimit dhe DSHMS.

Kushtet e konkursit: Për Infermjer-Teknik
Kandidatët të cilët  konkurrojnë  për këtë vend të punës  përveç kushteve të përgjithshme të parapara  me Ligj duhet të  kenë të përfunduar :
- Shkollën e mesme të mjekësisë  
- Kandidati-ja duhet të ketë Licencën  e Punës valid
- Çertifikatë mjekësore, vërtetim që nuk është nën hetime apo i/e dënuar.
- Stafi Profesional: Licencat dhe ID te bashkangjitur me marreveshjet paraprake per angazhim ne project
- Stafi Teknik: Licencat dhe ID me marreveshje paraprake per angazhim ne projekt

Afati për dorëzim të CV-së është 5 ditë vetëm përmes emailit: [email protected]

Data e publikimit: 18.06.2021
Shpërndaje
Të tjera