Shpallje të pavlefshme

Elfete Cakiqi shpall të pavlefshme diplomën bachelor dhe master të kolegjit “Iliria” në bachelor 191/13, master 03/16 në Prishtinë.

Data e publikimit: 18.05.2021
Shpërndaje
Të tjera