PROGRAMI FLUTURUES I FËMIJËVE

Kuiz për fëmijë

Kuizi

Kuizi

Cili nga këta ndërton shtëpi, shkolla dhe rrugë? 

a) Mjeku

b) Polici

c) Ndërtimtari