PROGRAMI FLUTURUES I FËMIJËVE

Programi Fluturues i Fëmijëve, me një edicion kushtuar profesioneve

Programi Fluturues i Fëmijëve, edicioni kushtuar profesioneve

Programi Fluturues i Fëmijëve, edicioni kushtuar profesioneve

Këtë herë Programi Fluturues i Fëmijëve ja kushton një edicion profesioneve. Sot, ne do të eksplorojmë se si secili profesion luan një rol vendimtar në komunitetin tonë. 

Profesionet janë si pjesë të një enigme, secila përshtatet në mënyrë të përkryer për të krijuar një shoqëri të gjallë dhe funksionale. Ashtu si një mjek shëron të sëmurët edhe një punëtor ndërtimi ndërton shtëpitë tona, çdo punë kontribuon në mirëqenien dhe përparimin e botës sonë.

Gjithashtu përmes këtij edicioni ju mund të sfidoni veten përmes rubrikave “Kuiz” dhe “Gjëegjëzë”.