PROGRAMI FLUTURUES I FËMIJËVE

Si bëhet pastrimi i ujit të përdorur?

 

Uji i përdorur kalon përmes gypave për trajtimin e ujërave ashtu që të pastrohet përpara se të dalë në natyrë. Rrjetat pastrojnë pjesën më të madhe të plehrave. Pastaj uji shkon në një basen, derisa mbetjet e fundit mbeten poshtë në dysheme.

Si bëhet një kullë me ujë?