PROGRAMI FLUTURUES I FËMIJËVE

A e dini si...?

A e dini si...?

Si lexohet partitura e muzikës?

 

Si lexohet partitura e muzikës?

Partitura na mundëson të shkruajmë dhe të lexojmë nota muzikore. Notat shkruhen në një fushë me pesë vija. Varësisht nga forma e notës mund të kuptohet edhe kohëzgjatja e tingullit. Po kështu mund të kuptohet edhe kohëzgjatja e pauzave. Muzikantët e dinë se si t’i lexojnë simbolet, dhe duke u mbështetur në to interpretojnë veprat.