PROGRAMI FLUTURUES I FËMIJËVE

Si krijohet një skelet e si shkaktohet ngërçi?

Si krijohet një skelet?

 

Si krijohet një skelet?

Skeleti është struktura e të gjithë eshtrave në trupin tonë. Ai na mundëson të qëndrojmë në këmbë dhe të lëvizim, kjo për faktin se muskujt tonë janë të ngjitur në eshtra. Skeleti i njeriut të rritur ka 206 eshtra.