PROGRAMI FLUTURUES I FËMIJËVE

Si bëhet një CD, si punon ora dhe si funksionon telefoni?

 

CD është një disk qelqi i cili përmban informacione të cilat i janë futur me laser. Ky disk shërben si panel shtypi. Ai shtypet në rondele plastike të cilat mbulohen me shtresë metali.

Si punon ora?