PROGRAMI FLUTURUES I FËMIJËVE

Kuizi: Çfarë shihni në ekran?

Përmes kuizit, këtë javë, fëmijët do të mund të mësojnë se çfarë mjeti është radio.