PROGRAMI FLUTURUES I FËMIJËVE

Vizatime kreative nga gishtërinjtë e dorës

Vizatime kreative nga gishtërinjtë e dorës

Ilustrimet e ndryshme kreative zakonisht janë pjesë e Programit Fluturues të Fëmijëve në KTV.

Këtë herë nga kjo video ju mund të mësoni hap pas hapi se çfarë vizatime mund të bëni nga gishtërinjtë e dorës.