Arbëri

Komuna e Prishtinës blen afro 3.000 euro një biçikletë

Descriptive Text

Komuna e Prishtinës ka blerë biçikleta në vlerë prej 500.000 eurove.

Sipas kontratës, komuna ka blerë një biçikletë në verë prej 2.744 euro.

“Çmimet njësi të furnizimeve janë paraqitur në ofertën financiare, lista e çmimit e paraqitur nga furnizuesi. Vlera totale indikativë e kontratës për çmim për njësi është 2.744.00 euro”, thuhet në kontratë.

Kontrata “furnizim me biçikleta për kryeqytetin” është nënshkruar nga drejtori i Prokurimit në Komunën e Prishtinës, Visar Shehu më 28.07.2023.

Kompania që do ta furnizojë komunën me biçikleta të cilat do të lëshohen me qira është “LM IT Consulting”.

Image