Metro

Komuna e Prishtinës, oferta milionëshe për angazhim të konsulentëve

 

12 milionë euro javë më parë dhe afro gjysmë milioni kësaj jave janë vlerat që në emër të Kuvendit të Komunës së Prishtinës janë ofertuar apo dhënë në shpalljet e publikuara në platformat e prokurimit. Por kryesuesi i Kuvendit ka mohuar që ky institucion ka lidhje me to. Bëhet fjalë për angazhim të konsulentëve për nevoja të Komunës, e ajo ka kohë që refuzon të japë informata rreth ofertave dhe angazhimeve të konsulentëve nga jashtë për kryerjen e punëve në Komunë.

Edhe pse autoriteti kontraktues për angazhimin e konsulentëve për menaxhim të projekteve, sipas dokumentacionit të e-prokurimit, është Kuvendi i Komunës së Prishtinës, kryesuesi i tij e mohon që ky institucion ka lidhje me kontraktimin e tyre.

Bëhet fjalë për njoftimin për dhënie të kontratës për shërbime për konsulencë 10 ekspertëve për menaxhim të projekteve për nevojat e Komunës, vlera e parashikuar e të cilit është 400 mijë euro për tre vjet. Sipas njoftimit, tashmë janë angazhuar 6 individë të cilët do të paguhen nga 32 deri në 36 mijë euro.