Metro

67 gjoba për ngasjen e biçikletave dhe trotineteve në shesh

 

Me ngritjen e çmimit të naftës në BERZH, është rritur edhe numri i përdoruesve të biçikletave dhe trotineteve elektrike.

Përdorimi i tyre është rritur dukshëm edhe në Prishtinë, të cilët po përdoren si mjet transporti për vajtje në punë.