Metro

Prishtina për herë të parë me komision për përzgjedhjen e drejtorëve të shkollave

 

Me dokumente me vete, 276 nxënës aplikuan për regjistrimin në klasën e dhjetë në gjimnazin “Sami Frashëri” në paralelen në gjuhën shqipe.

Duke përmbushur kriteret, u pranuan të gjithë aplikuesit pasi nuk është përmbushur numri prej 320 nxënësve që duhet të pranohen në gjimnazin i cili ka disa muaj që ka mbetur pa drejtoreshë.