Metro

“Termokosi” nis të hënën analizimin e radiatorëve në “Kodër të Diellit”

 

Termokosi ka njoftuar të premten se nga 16 maji, ekipet hulumtuese do të shkojnë në banesat e banorëve të lagjes “Bregu i Diellit” për të bërë matje teknike dhe për të analizuar gjendjen e radioatorëve.

Termokosi ka kërkuar nga banorët e kësaj lagjeje që të bashkëpunojnë në mënyrë që të dhënat të jenë sa më koncize.