Metro

Prishtina kërkon ekspertë të jashtëm për të përzgjedhur drejtorët e shkollave dhe çerdheve

 

Drejtoria Komunale e Arsimit në Prishtinë ka bërë thirrje publike për ekspertë të jashtëm për të marrë pjesë në procedurat e rekrutimit të drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve në institucionet arsimore në kryeqytet.

Sipas një njoftimi nga Komuna e Prishtinës, kjo është hera e parë që ndodh një gjë e tillë.