Metro

Diskutim për t’i rifunksionalizuar kontejnerët nëntokësorë

 

U vendosën në Prishtinë në vitin 2013, por dolën nga funksioni shumë shpejt.

Tash gati një dekadë më vonë pritet që kontejnerët nëntokësorë të rifunksionalizohen.