Metro

“Termokosi” mbetet prapa me futjen e gypave nëntokësorë në rrugën “Muharrem Fejza”

 

Me fillimin e rikonstruktimit të rrugës “Muharrem Fejza” në lagjen Mati I, kompanitë kishin deklaruar se janë dakorduar për kryerjen e punëve paralele për shtrirjen e gypave nëntokësorë. Një muaj pas fillimit të këtyre punëve, vërehen vonesa nga “Termokosi”. Bizneset, ndërkaq, kërkojnë përshpejtim të punës pasi po kanë humbje të mëdha për shkak se rruga është e bllokuar për qarkullim.

Me fillimin e punimeve për rikonstruktimin e rrugës “Muharrem Fejza” është paralajmëruar edhe futja e të gjithë gypave nëntokësorë, në mënyrë që më pas të mos ketë prerje të asfaltit.

Futjen e gypave paralelisht me kompanitë e tjera e pati paralajmëruar edhe “Termokos”-i.