Metro

Mbledhja e mbeturinave "Derë më derë"

Në 7:00 të mëngjesit fillon punën së bashku me kolegët e tij për të mbledhur mbeturinat derë më derë nëpër lagjet e Prishtinës.

 

Në 7:00 të mëngjesit fillon punën së bashku me kolegët e tij për të mbledhur mbeturinat derë më derë nëpër lagjet e Prishtinës.

Xhavit Arifi udhëton çdo ditë nga Mitrovica për të punuar në kompaninë “Pastrimi”, pasi si kryefamiljar mban familjen e tij.