Metro

Puna e mjekëve ambulantë që japin shërbime mjekësore nëpër shtëpi

Puna e mjekëve ambulantë që japin shërbime mjekësore nëpër shtëpi

Që nga ora shtatë e mëngjesit, fillojnë punën duke pranuar thirrje të shumta nga pacientët që kërkojnë ndihmë mjekësore.

 

Që nga ora shtatë e mëngjesit, fillojnë punën duke pranuar thirrje të shumta nga pacientët që kërkojnë ndihmë mjekësore.

Shërbimi i mjekimit shtëpiak që është pa pagesë dhe funksionon në kuadër të Qendrës së Mjekësisë Familjare në lagjen e Muhaxherëve. Këtu gjatë ditës pranohen deri në 30 thirrje, nga pacientët kryesisht me sëmundje kronike.