Metro

Mospagesa e faturave rrezikon funksionimin e “Pastrimit” në Prishhtinë

Mospagesa e faturave rrezikon funksionimin e “Pastrimit” në Prishhtinë
 

Menaxhimi i mbeturinave në kryeqytet dhe komunave tjera përreth po vazhdon normalisht, por një problem po haset në mbledhjen e të hyrave.

Kryeshefi i kompanisë "Pastrimi", Burim Kelmendi tha se puna ka vazhduar e zakonshme.