Metro

Me ndërtimet e reja në kryeqytet nuk po krijohen edhe hapësira të nevojshme jetese

Me ndërtimet e reja në kryeqytet nuk po krijohen edhe hapësira të nevojshme jetese

Viteve të fundit në kryeqytet janë ndërtuar e vazhdojnë të ndërtohen numër i madh i ndërtesave të larta të banimit, të cilat jo gjithmonë bëhen sipas planit. Ndërtesa të larta, distancë shumë e vogël ndërmjet tyre, mungesa e parkingjeve, këndeve të lojërave, janë disa nga karakteristikat e këtyre ndërtesave, ndërsa kontestohet edhe cilësia e këtyre ndërtimeve.

Ndërtimet në rrugën “B” dhe “C”, por edhe në brendi të qendrës së Prishtinës, shihen si problematike nga profesorët e Fakultetin të Ndërtimtarisë dhe atyre të Arkitekturës. Ata për KosovaPress, tregojnë se cilat janë mangësitë në ndërtimet e reja që po bëhen në kryeqytet.