Metro

Kush shpërndan fletushka/broshura vend e pa vend, do gjobitet me 90 euro

Foto: Ilustrim
 

Nga Komuna e Prishtinës, është dhënë një njoftim për ndalimin e fletushkave/broshurave.

Të gjithë ata që shpërndajnë fletushka apo broshura jashtë vendeve të përcaktuara nga Komuna, do t’iu shqiptohet gjoba prej 90 euro.