Metro

Drejtori i Shërbimeve Publike në Prishtinë zgjidhet zyrtar financiar në Termokos

 

Miliona euro do të ketë në llogarinë e “Termokos-it” vitin që vjen, për shkak të procesit të koogjenerimit.

Për këtë, ndërmarrja komunale ka shpallur konkurs për zyrtar kryesor financiar dhe të thesarit.