Metro

Komuna e Prishtinës shpall tender diskriminues, ofron material higjenik vetëm për nxënës të komuniteteve

 

994 euro ka ndarë Komuna e Prishtinës për higjienë të nxënësve.

Por, këtë nuk e ka bërë për të gjithë fëmijët, por vetëm për 125 fëmijë të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian, raporton emisioni 038 i KTV-së.