Metro

Prishtina bëhet me hartë turistike, por kritikohet përmbajtja dhe pozicionimi i objekteve në të

Është zyra e parë informuese për turistë e hapur nga Komuna e Prishtinës.

Ndonëse e vogël, kiosku turistik nuk ka informata të shumta. Së fundmi, ai është pajisur me një hartë me pikat turistike.