Lifestyle

Ndryshimet midis vitaminave B6 dhe B12

 

Në përgjithësi, vitaminat B janë të nevojshme për një sërë funksionesh në organizëm.

Ato ndihmojnë trupin për të kthyer ushqimin në energji dhe në formimin e duhur të qelizave.