Lifestyle

Gabimi më i madh që bëjmë në marrjen e antibiotikëve

 

Përdorimi korrekt dhe i përgjegjshëm i antibiotikëve është kujdesi më i mirë për veten tonë, por edhe për ruajtjen e përgjithshme të shëndetit publik nga rreziqet serioze që paraqiten nga rezistenca antimikrobike e baktereve.

Qëllimi i Ditës Evropiane të Ndërgjegjësimit për Antibiotikët, i cili çdo vit më 18 nëntor thekson rëndësinë e përdorimit të përgjegjshëm të antibiotikëve, duke i dhënë fund përdorimit të panevojshëm , duke inkurajuar publikun të ndjekë udhëzimet e mjekëve për marrjen e duhur dhe promovon ndërgjegjësimin për kërcënimin kryesor për shëndetin publik që paraqitet nga rezistenca ndaj antibiotikëve si rezultat i abuzimit.