Lifestyle

Fëmijët mund ta bartin koronavirusit te të rriturit pa shfaqur vetë simptoma

Fëmijët mund ta bartin koronavirusit te të rriturit pa shfaqur vetë simptoma

Ka shumë paqartësi në lidhje me rolin e fëmijëve në përhapjen e koronavirusit, pasi që shkollat dhe kopshtet kanë qenë të mbyllura prej kohësh.

Por tani me hapjen e tyre ka edhe raporte të reja. Ndër të fundit është një studim i botuar nga Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) në të cilin studiuesit arritën në përfundimin se edhe fëmijët me simptoma të lehta ose madje edhe ata asimptomatikë mund të përhapin Covid-19 dhe ta sjellin atë në familje.