Lifestyle

Fëmijët e rritur në hapësira me gjelbërim janë më inteligjentë

 

Rritja në mjedise më të gjelbëruara urbane mund ta rrisë shkallën e inteligjencës te fëmijët dhe të ulë nivelin e shfaqjes së sjelljeve problematike, ka treguar një studim.

Studimi i ndërmarrë me më shumë se 600 fëmijë të moshave ndërmjet 10 dhe 15-vjeçare ka treguar se një shtim prej vetëm 3 për qind e nivelit të gjelbërimit në lagjet e tyre ka ndikuar në ngritjen e shkallës së inteligjencës së tyre për mesatarisht 2.6 pikë. E ky ndikim është evidentuar si në zonat e pasura ashtu edhe në ato më të varfra.