Lifestyle

Nëse i doni fëmijët tuaj, dërgojini larg dhe le ta njohin botën

 

Lidhja që krijohet me fëmijët është aq e veçantë, saqë prindërit shpesh tentojnë të bëjnë gabimin që gjithmonë t’i dëshirojnë ata pranë vetes, t’i mbajnë afër, t’i mbrojnë.

Problemi lind kur, megjithatë, një fëmijë rritet me bindjen se ai nuk mund të bëjë pa prindërit dhe heq dorë nga udhëtimi i zbulimit. Nëse i doni fëmijët tuaj, dërgojini larg, le ta njohin botën.