Lifestyle

Ujësjellësi “Prishtina” siguron shfrytëzuesit për cilësi të ujit të pijshëm

Ujësjellësi “Prishtina” siguron shfrytëzuesit për cilësi të ujit të pijshëm

Prishtinë, 25 korrik – Një vëllim i madh i punës dhe një kontroll ditor bazik dhe periodik, bën që uji i pijshëm nga Ujësjellësi 'Prishtina' të jetë i sigurt 100% për konsum njerëzor. Kështu thuhet në një njoftim të kësaj kompanie, shpërndarë mediave me rrugë elektronike, transmeton Koha.net.

Qëllimi kryesor i Departamentit të cilësisë së ujit të pijshëm në Kompaninë Rajonale të Ujësjellësit ,,Prishtina,, sh.a. është organizimi dhe funksionimi i tij si departament për kontrollin e cilësisë së ujit bazuar në standardet cilësore aplikative ( U. A .16 / 2012 ) dhe ato europiane (Udhëzimi –Direktiva 98/83/EC) mbi kualitetin e ujit për përdorim nga njerëzit. Kjo direktivë përcakton dallimet në mes të parametrave mikrobiologjikë dhe atyre fiziko- kimikë. Aplikimi i standardeve është në interes të të gjithë konsumatorëve të Prishtinës, Fushë-Kosovës, Obiliqit, Shtimes, Lipjanit, Podujevës, Drenasit, Graçanicës dhe Fabrikës së trajtimit të ujit në Shkabaj. Departamenti i cilësisë së ujit me planin e tij të monitorimit të brendshëm, ka në procedurë pikë së pari mbledhjen dhe marrjen e mostrave të ujit të përpunuar nga rrjeti i ujësjellësit, aeratorëve, liqeneve, puseve dhe lumenjve.