Lifestyle

Shpenzime të mëdha për rritjen e fëmijëve

 

Fëmijët do t’ju bënin të lumtur, nëse rritja e tyre nuk do të kërkonte shpenzime të mëdha.

Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 40% e njerëzve deklaruan se kanë vështirësi në ofrimin e gjërave bazike për fëmijët e tyre siç është shtëpia apo ushqimi.