Lëmsh

Tradita e hasjanëve për bukë

 

Në njërën anë të rrugës, një nga një po renditen njerëzit, duke afruar kokën e futur dorën në dritaren e vogël. E, duke treguar me gisht, ata zgjedhin bukën që dëshirojnë ta blejnë.

Si shenjë udhërrëfyese e furrës është edhe aroma e bukës e cila ndihet që nga larg.