Lëmsh

Një bankë në Danimarkë jep kredi me minus interes

Foto: Alamy
 

Jyske Bank, është ndër bankat më të mëdha në Danimarkë që tashmë ofron kredi me interes minus 0.5 për qind. Ajo ju jep kredi pronarëve të shtëpive dhe pagesa është minus 0.5 për qind në vit.

Kështu, një huamarrës mund të marrë paratë dhe më pas të paguajë më pak sesa ka huazuar. Jyske Bank ka filluar të ofrojë një marrëveshje 10-vjeçare në minus 0.5 për qind, e ndërkaq, edhe një tjetër bankë daneze, Nordea, thotë se do të ofrojë marrëveshje për 20 vjet, me normë fikse 0 për qind dhe hipotekë 30-vjeçare, që interesi do të ishte vetëm 0.5 për qind, raporton The Guardian.