Kulturë

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore në kapitull normalizimi e synimesh

Të martën Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kulturë, Rini dhe Sport i Kuvendit të Kosovës ka miratuar Raportin vjetor të punës së Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore për vitin e kaluar. Mungesa e anëtarëve e lënia e agjencisë veç me sekretariat e kishte çuar KKTK-në deri në gjendjen saqë Kuvendi i Kosovës nuk miratonte as Raportin vjetor të punës, sikurse atë për vitin 2020

Për Këshillin e Kosovës për Trashëgimi Kulturore, vetëm miratimi i Raportit të punës do të përbënte hap përpara në krahasim me vitet e kaluara, kur, edhe pse jofunksional e pa kompetenca për detyrat primare, shpenzonte më shumë se vitin e kaluar kur u bë me anëtarë prej korrikut. Më 2020 ishte në hall pasi nuk i miratohej raporti i punës. Të martën, Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kulturë, Rini dhe Sport i Kuvendit të Kosovës ia ka miratuar Raportin për vitin e kaluar, e aty, së paku në letra, mund të “lexohet” normalizimi i kësaj agjencie dhe synimet e planet konkrete për sivjet

 

Për Këshillin e Kosovës për Trashëgimi Kulturore, vetëm miratimi i Raportit të punës do të përbënte hap përpara në krahasim me vitet e kaluara, kur, edhe pse jofunksional e pa kompetenca për detyrat primare, shpenzonte më shumë se vitin e kaluar kur u bë me anëtarë prej korrikut. Më 2020 ishte në hall pasi nuk i miratohej raporti i punës. Të martën, Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kulturë, Rini dhe Sport i Kuvendit të Kosovës ia ka miratuar Raportin për vitin e kaluar, e aty, së paku në letra, mund të “lexohet” normalizimi i kësaj agjencie dhe synimet e planet konkrete për sivjet

Pjesëmarrja në hartimin e akteve nënligjore për trashëgimi kulturore, organizmi i konferencave, bashkëpunimi me Ministrinë e Kulturës, pranimi i dosjeve për asetet e propozuara për mbrojte të përhershme e kampi i restaurimit në Ulpianë janë midis aktiviteteve që ka zhvilluar vitin e kaluar Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore. Agjencia e pavarur, që i raporton Kuvendit, ka hyrë në një fazë më të avancuar sesa viteve të kaluara. Prej funksionalizimit janë ulur shpenzimet e ka nisur përmbushja e detyrimeve ligjore në raport me trashëgiminë kulturore.

Të martën Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kulturë, Rini dhe Sport i Kuvendit të Kosovës ka miratuar Raportin vjetor të punës së KKTK-së për vitin e kaluar. Mungesa e anëtarëve e lënia e agjencisë veç me sekretariat e kishte çuar KKTK-në deri në gjendjen saqë Kuvendi i Kosovës nuk miratonte as Raportin vjetor të punës, sikurse atë për vitin 2020.