Kulturë

Një kapitull i ri për Prishtinën nëpërmjet dokumenteve osmane

Dokumenti arkivor i 28 korrikut 1853 dëshmon se asokohe ishte bërë shkarkimi i kajmekamit të Prishtinës, Melik Beut e këtë pozitë e kishte zënë drejtori i Kazasë së Vranjës, Hasan Beu.

E një tjetër dokument i datës 19 dhjetor 1878 është telegraf që i ishte dërguar nga Prishtina mytesarifit të Shkupit me tematikë për shqiptarët e shpërngulur nga Serbia. Këto janë vetëm dy nga dokumentet e digjitalizuara që Komuna e Prishtinës nëpërmjet një Marrëveshjeje ka arritur t’i sjellë në Arkivin komunal nga Arkivi i Perandorisë Osmane në Stamboll, shkruan sot Koha Ditore.