Kulturë

Për tre vjet katër konkurse në kërkim të anëtarëve të Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore

Për tre vjet katër konkurse në kërkim të anëtarëve të Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore
Kuvendi i Kosovës në ditën e 30-të të prillit ka hapur konkurs për anëtarë të KKTK-së. Pas dy konkurseve të vitit të kaluar dhe atij të vitit 2018, ky është i katërti me radhë nëpërmjet të cilit synohet funksionalizmi i KKTK-së

Në korrik bëhen tre vjet prej kur shteti nuk ia ka dalë që të funksionalizojë Këshillin e Kosovës për Trashëgimi Kulturore. Ky organ i Kuvendit të Kosovës qysh prej themelimit, më 2009, vetëm nga viti 2015 deri më 2018 ka qenë funksional. Për afro një dekadë Sekretariati i KKTK-së është paguar pa pasur kujt t’i shërbejë. Shteti ka vendosur që t’ia mësyjë funksionalizimit të KKTK-së nëpërmjet një konkursi të ri për shtatë anëtarët. Shkaku i mungesës së anëtarëve të këtij organi Kosova ka vetëm 23 monumente nën mbrojte të përhershme.

 

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore qysh prej themelimit, më 2009, vetëm nga viti 2015 deri më 2018 ka qenë funksional. Për afro një dekadë Sekretariati i KKTK-së është paguar pa pasur kujt t’i shërbejë. Shteti ka vendosur që t’ia mësyjë funksionalizimit të KKTK-së nëpërmjet një konkursi të ri për shtatë anëtarët. Shkaku i mungesës së anëtarëve të këtij organi Kosova ka vetëm 23 monumente nën mbrojte të përhershme

Në korrik bëhen tre vjet prej kur shteti nuk ia ka dalë që të funksionalizojë Këshillin e Kosovës për Trashëgimi Kulturore. Ky organ i Kuvendit të Kosovës qysh prej themelimit, më 2009, vetëm nga viti 2015 deri më 2018 ka qenë funksional. Për afro një dekadë Sekretariati i KKTK-së është paguar pa pasur kujt t’i shërbejë. Shteti ka vendosur që t’ia mësyjë funksionalizimit të KKTK-së nëpërmjet një konkursi të ri për shtatë anëtarët. Shkaku i mungesës së anëtarëve të këtij organi Kosova ka vetëm 23 monumente nën mbrojte të përhershme.

Kuvendi i Kosovës në ditën e 30-të prillit ka hapur konkurs për anëtarë të KKTK-së. Pas dy konkurseve të vitit të kaluar dhe atij të vitit 2018, ky është i katërti me radhë nëpërmjet të cilit synohet funksionalizmi i KKTK-së. Sipas Ligjit për trashëgimi kulturore, detyra kryesore e KKTK-së si organ i Kuvendit është shqyrtimi i propozimeve të Ministrisë së Kulturës për monumentet që duhet të jenë pjesë e Listës së trashëgimisë kulturore nën mbrojtje të përhershme.