Kulturë

Teatri amator rom sfidohet me komedinë “Vrapo pas gruas tënde”

Teatri amator rom sfidohet me komedinë “Vrapo pas gruas tënde”
Trupa e teatrit amator rom po bën përgatitjet e fundit për komedinë “Vrapo pas gruas tënde”

Tradita e shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Romëve edhe sivjet vazhdon në teatër. Teatri amator rom “Nexhip Menekshe” në Prizren për nder të kësaj dite sjell premierën e komedisë “Vrapo pas gruas tënde”, të autorit Ray Cooney. Sipas bartësve të këtij projekti kulturor është hera e parë në periudhën e pasluftës që teatri rom i Prizrenit përzgjedh një temë që nuk ndërlidhet drejtpërdrejt me jetesën dhe sfidat e këtij komuniteti të margjinalizuar. Sebep për këtë është bërë situata me pandeminë që ka krijuar një përditshmëri stresuese për gjithë shoqërinë.

 

Bartësit e projektit teatror me të cilin do të shënohet Dita Ndërkombëtare e Romëve kanë thënë se është hera e parë në periudhën e pasluftës që teatri rom i Prizrenit përzgjedh një temë që nuk ndërlidhet drejtpërdrejt me jetesën dhe sfidat e këtij komuniteti të margjinalizuar. Sebep për këtë është bërë situata me pandeminë, që ka krijuar një përditshmëri stresuese për gjithë shoqërinë

Tradita e shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Romëve edhe sivjet vazhdon në teatër. Teatri amator rom “Nexhip Menekshe” në Prizren për nder të kësaj dite sjell premierën e komedisë “Vrapo pas gruas tënde”, të autorit Ray Cooney. Sipas bartësve të këtij projekti kulturor është hera e parë në periudhën e pasluftës që teatri rom i Prizrenit përzgjedh një temë që nuk ndërlidhet drejtpërdrejt me jetesën dhe sfidat e këtij komuniteti të margjinalizuar. Sebep për këtë është bërë situata me pandeminë që ka krijuar një përditshmëri stresuese për gjithë shoqërinë.

Drejtori i organizatës joqeveritare “Durmish Asllano”, Fatmir Menekshe, ka bërë të ditur se ky teatër “në këtë milenium për të parën herë po përgatit një dramë të një autori jorom, që nuk përmban tematikë rome”.