Kulturë

Shqipëria me kurse të shqipes në Tivar si përpjekje kundër asimilimit

Shqipëria me kurse të shqipes në Tivar si përpjekje kundër asimilimit
Tivari më 1863

Dikur Tivari konsiderohej si një nga qendrat kryesore fetare të Veriut shqiptar, madje zona me gjuhën e së cilës u shkrua “Meshari” i Gjon Buzukut, por sot shqipja është në prag të zhdukjes në viset veriperëndimore të Liqenit të Shkodrës, që bëjnë pjesë në Komunën e Tivarit. Organizim kursesh për mësimin e gjuhës shqipe për nxënësit shqiptarë në Tivar, si dhe fushatë sensibilizuese për deklarimin e identitetit kombëtar në procesin e censusit të 2021 në Mal të Zi është paralajmëruar nga Tirana zyrtare, ndërkohë që njohësit e rrethanave kërkojnë urgjentisht angazhimin e të dy qeverive shqiptare për t’iu dalë zot shqiptarëve në Mal të Zi

 

Dikur Tivari konsiderohej si një nga qendrat kryesore fetare të Veriut shqiptar, madje zona me gjuhën e së cilës u shkrua “Meshari” i Gjon Buzukut, por sot shqipja është në prag të zhdukjes në viset veriperëndimore të Liqenit të Shkodrës, që bëjnë pjesë në Komunën e Tivarit. Organizim kursesh për mësimin e gjuhës shqipe për nxënësit shqiptarë në Tivar, si dhe fushatë sensibilizuese për deklarimin e identitetit kombëtar në procesin e censusit të 2021 në Mal të Zi është paralajmëruar nga Tirana zyrtare, ndërkohë që njohësit e rrethanave kërkojnë urgjentisht angazhimin e të dy qeverive shqiptare për t’iu dalë zot shqiptarëve në Mal të Zi

Gjuha e Gjon Buzukut që hyri në histori me “Mesharin”, si libri i parë në shqip, nuk ishte tjetër përpos e folmja e banorëve nga Kraja, Shestani deri në Ulqin. E përmbysur del kjo gjendje sot ku shqipja e këtyre anëve është në prag të shuarjes, derisa gjithnjë e më shumë njerëz deklarojnë përkatësinë shqiptare. Me organizim kursesh në gjuhën shqipe për nxënësit shqiptarë në Tivar, si dhe fushatë vetëdijesuese për deklarim të përkatësisë shqiptare në regjistrimin e vitit të ardhshëm, Tirana zyrtare po përpiqet t’i kundërvihet procesit mbi njëshekullor të asimilimit.