Kulturë

“Oda” midis problemeve dhe premtimeve për renovim 100 mijë eurosh

“Oda” midis problemeve dhe premtimeve për renovim 100 mijë eurosh

Në të tetëmbëdhjetin vit të themelimit, teatri “ODA” mund ta ndiejë dorën e investimit të parë nga Qeveria e kryeqytetit. Një projekt për renovimin e hapësirave të tij është paraparë në buxhetin e ri të Komunës së Prishtinës për vitin 2021.

Në buxhetin e miratuar në fillim të këtij muaji, investimi për renovimin e teatrit “Oda”, në vlerë prej 100 mijë eurosh, është në mesin e 16 projekteve kapitale të Drejtorisë së Kulturës në kryeqytet.