Kulturë

Njolla bojëkafe dhe gri

Foto: Tiranë, 1970

Pa bjeri njëherë tre herë, se më duket nuk e hap me dy, ndërhyn pacienti pas meje. Pas një pauze me gishtin në ajër si grep fadrome, e përsëris ndaras trokitjen, në distancë kohore mes një çoku dhe tjetrit e, fill më pas, edhe i treti…

 

Pa bjeri njëherë tre herë, se më duket nuk e hap me dy, ndërhyn pacienti pas meje. Pas një pauze me gishtin në ajër si grep fadrome, e përsëris ndaras trokitjen, në distancë kohore mes një çoku dhe tjetrit e, fill më pas, edhe i treti…

- Hyr!