Kulturë

Memorizimi: Personalizimi dhe protagonizmi

Memorizimi: Personalizimi dhe protagonizmi

Jo secili kujtim personal mund të bëhet histori kolektive. Po krizat e shoqërisë janë raste historike për të personalizuar të kaluarën dhe në emër të saj, për të keqpërdorur të sotmen. Edhe për të shndërruar historinë në histeri.