Kulturë

Dështon funksionalizimi i Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore

Dështon funksionalizimi i Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore

Kuvendi i Kosovës ka dështuar dy herë radhazi brenda ditës që të zgjedhë gjashtë anëtarë të Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore. Në seancën e së hënës, pas dy votimeve, asnjë nga kandidatët shqiptarë dhe ata të komuniteteve joshumicë, joserbë, nuk kanë marrë votat e nevojshme për t’u bërë anëtarë të KKTK-së.

Kanë qenë 11 kandidatë shqiptarë për pesë anëtarë të KKTK-së dhe dy të komuniteteve joserbë. Sa i përket pakicës serbe që në KKTK përfaqësohet nga një anëtar, në mungesë të një kandidati nuk është votuar fare dhe me automatizëm është vendosur që të rishpallet konkursi. Por asnjë kandidat për gjashtë pozita si anëtarë të KKTK-së nuk ia ka dalë që të marrë votat e shumicës së deputetëve të pranishëm.