Kulturë

Kubëza betoni në Qendrën Historike të Prizrenit

Kubëza betoni në Qendrën Historike të Prizrenit

Trashëgimia kulturore e Prizrenit ka marrë edhe një goditje. Në emër të rehabilitimit të rrugës në Nënkala, Komuna e Prizrenit ka zgjedhur që ta betonizojë këtë pjesë. Kësisoj, ka vepruar në kundërshtim me legjislacionin për trashëgimi kulturore dhe me pëlqimin që kishte marrë nga institucionet e trashëgimisë kulturore.

Rruga pranë shkollës së muzikës “Lorenc Antoni”, që gjendet brenda kufijve të Qendrës Historike të Prizrenit, është shtruar me kubëza të betonit. Investimi komunal në pjesën që është “Zona IV” sipas Planit për konservimin dhe zhvillimin e Zonës Historike të Prizrenit ka tejkaluar pëlqimin e lëshuar nga Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore e Prizrenit.