Kulturë

Teatri, Baleti dhe Galeria Kombëtare në pritje të udhëheqësve

 

Një leje nga Ministria e Brendshme dhe ajo e Administratës Publike po e mban “peng” zgjedhjen e drejtuesve të rinj në disa nga institucionet më të rëndësishme kulturore në vend. Teatri Kombëtar i Kosovës , Galeria Kombëtare e Kosovës dhe Baleti Kombëtar i Kosovës aktualisht janë pa drejtorë e vetëm me ushtrues detyre, por Ministria e Kulturës ende nuk di si t’i japë zgjidhje këtij ngërçi.

Në qershor, Gjykata Kushtetuese nxori aktgjykimin, në bazë të të cilit u vlerësua se nene të caktuara të Ligjit për Zyrtarët Publikë nuk janë në përputhje me Kushtetutën e Kosovës.